email: pannos@otenet.gr  

 

 

Συχνές ερωτήσεις

Παρακάτω θα βρείτε κάποιες απαντήσεις στα βασικά θέματα που μας ρωτούν οι πελάτες μας όταν αναλαμβάνουμε να φέρουμε σε πέρας μια υπόθεσή τους.

Αξιώσεις από θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα μπορούν να έχουν οι κληρονόμοι του θανόντος, όσοι δικαιούνταν να ζητήσουν από αυτόν διατροφή, συνεισφορά κι υπηρεσίες κι οι συγγενείς του (ως προς το κονδύλιο της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης).

Περιουσιακές Ζημίες

Οι κληρονόμοι μπορούν να διεκδικήσουν να αποζημιωθούν για την περιουσιακή ζημιά που υπέστη ο θανών, όπως για τις ζημίες που τυχόν υπέστη το όχημά του (επισκευή, αποζημίωση για ολική καταστροφή, αποζημίωση για μείωση εμπορικής αξίας), για μεταφορά και φύλαξη του οχήματος, για τα καταστραφέντα προσωπικά είδη του θανόντα, για κάθε είδους δαπάνη για τα νοσήλια του θανόντα (αν ο θανών νοσηλεύθηκε κατόπιν του τροχαίου και μέχρι την κατάληξή του), για αποκλειστικούς νοσοκόμους, για βελτιωμένη διατροφή, κτλ.

Η ανάγνωση των κονδυλίων αυτών, με την απαραίτητη προσαρμογή τους για την περίπτωση του θανατηφόρου τροχαίου, πιθανόν να σας είναι διαφωτιστική.

Έξοδα Κηδείας-Ταφής

Στα έξοδα Κηδείας περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αναφέρεται στην πράξη της ταφής του προσώπου και στη σχετική τελετή. Έξοδα Κηδεία-Ταφής δικαιούνται να ζητήσουν οι κληρονόμοι από κοινού ή ο κληρονόμος που τα κατέβαλε.

Αποζημίωση για Στέρηση Διατροφής, Συνεισφοράς, Υπηρεσιών

Σύμφωνα με το άρθρο 928 του Αστικού Κώδικα, ο υπόχρεος σε αποζημίωση για τη θανάτωση κάποιου άλλου, βαρύνεται με την αποζημίωση όλων εκείνων των προσώπων, τα οποία δυνάμει του νόμου μπορούσαν να απαιτήσουν διατροφή από το θύμα. Διατροφή δικαιούνται να ζητήσουν ο σύζυγος, οι ανιόντες και κατιόντες (γονείς, τέκνα, παππούς, γιαγιά κτλ) και τα αδέλφια.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, καθιερώνεται η αμοιβαία υποχρέωση των συζύγων για κοινή συμβολή τους (με τα εισοδήματα, την περιουσία τους αλλά και την προσωπική τους εργασία) στις οικογενειακές ανάγκες (διατροφή δική τους, διατροφή των τέκνων τους κι υποχρέωση για συμβολή στις ανάγκες του οικογενειακού οίκου). Ο επιζών σύζυγος στερείται τη συνεισφορά του θανόντος συζύγου και δικαιούται αποζημίωση για την στέρηση αυτής της συνεισφοράς.

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι γονείς, υπό κάποιες προϋποθέσεις, δύνανται να διεκδικήσουν από τα τέκνα παροχή υπηρεσιών. Με το θάνατο σε τροχαίο κάποιου από τα τέκνα τους, στερούνται αυτές τις υπηρεσίες και δικαιούνται αποζημίωσης για τη στέρηση των υπηρεσιών αυτών.

Χρηματική Ικανοποίηση λόγω Ψυχικής Οδύνης

Η στενή σύνδεση που έχουν διάφορα πρόσωπα με το θανόντα συνεπάγεται ιδιαίτερο ψυχικό πόνο λόγω του θανάτου του. Ο ψυχικός αυτός πόνος κατ’ αρχήν δεν είναι αποτιμητέος σε χρήμα. Ωστόσο, επιδικάζεται μια εύλογη αποζημίωση λόγω αυτού του ψυχικού πόνου. Η χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης είναι συνήθως το πιο κομβικό κονδύλιο που περιλαμβάνεται στο αγωγικό δικόγραφο.

Δικαιούνται χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης οι στενά συνδεδεμένοι με το θανόντα. Στην πράξη, στενά συνδεδεμένα θεωρούνται τα μέλη της οικογένειας του θύματος. Η έννοια της οικογένειας, ωστόσο, δεν καθορίζεται από το νόμο, αλλά από τη νομολογία. Η συμβίωση των προσώπων που συνιστούν την οικογένεια με το θανόντα έχει σημασία για τον προσδιορισμό του ποσού της χρηματικής ικανοποίησης.
Συγκεκριμένα, έχει κριθεί νομολογιακά ότι στην έννοια της οικογένειας ανήκουν:

Οι Γονείς, ο Πατριός, Μητριά, ο Παππούς, Γιαγιά, ο Πεθερός, Πεθερά (υπό προϋποθέσεις), τα Αδέλφια, τα Ετεροθαλή αδέλφια, ο/η Σύζυγος, οι Μνηστοί (υπό προϋποθέσεις), ο/η Σύντροφος - Ελεύθερη Συμβίωση (υπό προϋποθέσεις - σπάνιες περιπτώσεις), τα Τέκνα, τα Εγγόνια, τα Δισέγγονα, τα Θετά τέκνα, το Κυοφορούμενο τέκνο κ.α.
Στην περίπτωση που κατόπιν του τροχαίου συμβάντος το όχημά σας δεν μπορεί να τεθεί νομίμως και με ασφάλεια σε κίνηση, είναι πιθανό να δαπανήσετε χρήματα για τη μεταφορά του οχήματός σας με γερανό από τον τόπο του συμβάντος και για την φύλαξή του σε κάποιο γκαράζ. Δικαιούστε, λοιπόν, να ζητήσετε τη δαπάνη μεταφοράς και φύλαξης του οχήματός σας. Να σημειώσουμε ότι ακόμα κι αν συμβάλλεστε με οδική βοήθεια και δεν πληρώσετε τελικά για τη μεταφορά του οχήματός σας, δικαιούστε ωστόσο να ζητήσετε ότι θα δαπανούσατε στην περίπτωση που δεν ήσασταν συμβεβλημένος με οδική βοήθεια.
Στην περίπτωση που, λόγω του σύγκρουσης που προήλθε από το τροχαίο συμβάν, καταστράφηκαν προσωπικά σας είδη κι αντικείμενα, όπως ρούχα (μπουφάν, παντελόνι, παπούτσια, γυαλιά ηλίου ή μυωπίας, κράνος), αλλά και κινητό, ρολόι, ακόμη και κάποιο κόσμημα, μπορείτε να ζητήσετε να αποζημιωθείτε σύμφωνα με την εμπορική αξία που είχαν τα προσωπικά σας είδη κι αντικείμενα κατά τη στιγμή της σύγκρουσης. Η καταστροφή προσωπικών ειδών κι αντικειμένων είναι πολύ συχνή στην περίπτωση που στο τροχαίο ατύχημα εμπλέκεται μοτοσικλέτα.
Σε περίπτωση υλικών ζημιών μπορείτε να επισκευάσετε το όχημά σας. Πρώτα όμως θα πρέπει να εξεταστεί από τον πραγματογνώμονα της ασφαλιστικής σας εταιρίας ή από έναν ανεξάρτητο πραγματογνώμονα που εσείς θα επιλέξετε. Στη συνέχεια θα διεκδικήσετε την αξία των τιμολογίων και των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών

Μπορείτε να ζητήσετε από το συνεργείο ή από τον πραγματογνώμονα μια γραπτή εκτίμηση που να περιλαμβάνει τις βλάβες του οχήματός του και την εκτιμούμενη δαπάνη επισκευής. Επίσης, να ζητήσετε και τη δαπάνη που θα καταβάλατε στο συνεργείο και τελικώς δεν την καταβάλατε, καθώς σας έγινε έκπτωση από το συνεργείο που επιλέξατε.

Αν είναι ασύμφορη η επισκευή του οχήματός σας ζητήστε από τον πραγματογνώμονα την εκτίμησή του που να βεβαιώνει ότι δεν σας συμφέρει να επισκευάσετε το όχημά σας, αλλά και το είδος και την αξία των σώστρων (το ποσό που μπορεί να πωληθεί ότι έχει απομείνει από το όχημά σας.

Με βάση αυτή την εκτίμηση μπορείτε να διεκδικήσετε το ποσό της εμπορικής αξίας του οχήματός σας (όπως αυτή διαμορφωνόταν πριν το τροχαίο συμβάν), αφαιρώντας όμως την αξία των σώστρων.
Σε περίπτωση που μετά από τροχαίο ατύχημα δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όχημά σας (είτε επειδή δεν μπορεί να τεθεί νομίμως και με ασφάλεια σε κίνηση λόγω των βλαβών που έχει υποστεί και για το χρονικό  διάστημα μέχρι την επισκευή του, είτε απλώς για τις ημέρες που παρέμεινε στο συνεργείο για επισκευή, είτε επειδή καταστράφηκε σε βαθμό που κρίθηκε ασύμφορη η επισκευή του), είναι πιθανό να χρησιμοποιήσετε taxi για τις μετακινήσεις σας ή να νοικιάσατε κάποιο όχημα.

Δικαιούστε, λοιπόν, να ζητήσετε τη δαπάνη για taxi ή για τη μίσθωση οχήματος. Ωστόσο, δικαιούστε το κόστος κάποιων αναγκαίων μόνο διαδρομών σας, στις οποίες περιλαμβάνονται οι διαδρομές προς το συνεργείο, νοσοκομείο, φυσικοθεραπευτή, ιδιωτικούς ιατρούς κτλ. Δικαιούστε, επίσης, να ζητήσετε τη δαπάνη μεταφοράς σας από και προς την εργασία σας, αφαιρώντας όμως ότι θα δαπανούσατε αν χρησιμοποιούσατε το δικό σας όχημα (βενζίνη κτλ).
Aν μετά την αγορά του αυτοκινήτου σας το είχατε εξοπλίσει με πρόσθετο εξοπλισμό ο οποίος καταστράφηκε στο τροχαίο συμβάν, όπως συναγερμό, ηχητικό εξοπλισμό, ραδιοκασετόφωνο, μπαγκαζιέρα (στην περίπτωση μοτοσικλέτας) κτλ, μπορείτε να αξιώσετε να αποζημιωθείτε για την καταστροφή του εν λόγω πρόσθετου εξοπλισμού.
Στην περίπτωση που το κατεστραμμένο λόγω του τροχαίου όχημά σας είναι επαγγελματικό, μπορείτε να ζητήσετε την απώλεια εισοδήματός σας, λόγω της στέρησης του οχήματός σας.

Επίσης, μπορείτε να διεκδικήσετε χρήματα λόγω της καταστροφής του επαγγελματικού εξοπλισμού που μεταφέρατε και δεν κατέστη δυνατόν να κάνετε τη δουλειά σας.

Μπορείτε ακόμη να ζητήσετε τα εισοδήματα που απωλέσατε για την ημέρα ή τις ημέρες που αναγκαστήκατε να απασχοληθείτε με την επισκευή του οχήματός σας (μεταφορά και παραλαβή από το συνεργείο κτλ). Μπορείτε, τέλος, να ζητήσετε ακόμη και τους τόκους που απωλέσατε από την απόσυρση χρηματικού ποσού από τον τραπεζικό σας λογαριασμό με σκοπό την επισκευή του οχήματός σας, αλλά και τα έξοδα της τράπεζας για δάνειο που τυχόν πήρατε για να πληρώσετε τις υλικές ζημιές του οχήματός σας.
Είναι σύνηθες να είστε συναισθηματικά δεμένοι με το όχημά σας ή το όχημά σας να συνιστά σημαντικό περιουσιακό σας στοιχείο. Οι βλάβες, λοιπόν, που προκλήθηκαν στο όχημά σας (κι ακόμα περισσότερο η καταστροφή του) σας στενοχωρούν ιδιαιτέρως. Επιπλέον, η επισκευή του οχήματός σας προξενεί οπωσδήποτε κάποιου είδους ταλαιπωρία. Λόγω λοιπόν αυτής της στενοχώριας και ταλαιπωρίας, η οποία δεν επουλώνεται απαραίτητα με τη μετέπειτα επισκευή του οχήματός σας, δικαιούστε να ζητήσετε χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που έχετε υποστεί λόγω των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν στο όχημά σας.
Ακόμα κι αν το όχημά σας επισκευαστεί πλήρως, έχει ωστόσο μειωθεί η εμπορική του αξία, είτε επειδή είναι αδύνατο να επισκευαστεί και να επανέλθει απολύτως στην κατάσταση που βρισκόταν πριν το τροχαίο συμβάν, είτε απλώς επειδή ο μέσος αγοραστής είναι επιφυλακτικός με την αγορά οχήματος που έχει «τρακάρισμα» στο ιστορικό του και προσφέρει λιγότερα χρήματα για την αγορά του σε σχέση με αυτά που θα προσέφερε πριν το τροχαίο συμβάν.

Το αιτούμενο κονδύλιο εδώ είναι η διαφορά της εμπορικής αξίας του οχήματος πριν το τροχαίο συμβάν με την εμπορική αξία του επισκευασμένου οχήματος μετά το τροχαίο συμβάν.
Ένας τραυματισμός τις περισσότερες φορές έχει ως συνέπεια την αδυναμία ή ανικανότητα εργασίας για κάποιο χρονικό διάστημα, πράγμα που έχει σαν πιθανό αποτέλεσμα την απώλεια κάποιων εισοδημάτων (από το μισθό σας, από την αναγκαστική αποχή σας από το ελεύθερο επάγγελμα κτλ). Δικαιούστε, λοιπόν, να ζητήσετε τα εισοδήματα που απωλέσατε. Ωστόσο, στην περίπτωση που είστε ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, δεν δικαιούστε να ζητήσετε ποσά που έχετε λάβει από το ΙΚΑ για αυτήν ακριβώς την αιτία. Σημειώνουμε ότι δικαιούστε να ζητήσετε ό,τι εισοδήματα θα στερηθείτε στο μέλλον λόγω των βλαβών που σας έχουν προξενηθεί (μερικές βλάβες μάλιστα ενδέχεται να είναι και μόνιμες), ακόμη και λόγω της μείωσης της αποδοτικότητάς σας στο επάγγελμά σας λόγω του τροχαίου συμβάντος. Επίσης, αν λόγω της φύσης της εργασίας σας κερδίζατε και φιλοδωρήματα, δικαιούστε να ζητήσετε κι αυτά. Τέλος, δικαιούστε να ζητήσετε ό,τι δαπανήσατε λόγω της ανικανότητάς σας προς εργασία, για παράδειγμα για την πρόσληψη προσωπικού λόγω της ανικανότητας ή μειωμένης αποδοτικότητάς σας.
Στην περίπτωση που λόγω του τροχαίου συμβάντος τραυματιστήκατε, μπορεί να χρειαστεί να επισκεφθείτε επανειλημμένα για θεραπεία κι επανεξετάσεις νοσοκομεία, ιδιώτες γιατρούς, φυσικοθεραπευτές κτλ.

Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε όχημα, στην περίπτωση που η κατάσταση της υγείας σας δεν σας επιτρέπει να οδηγήσετε όχημα ή στην περίπτωση που το όχημά σας δεν μπορεί να τεθεί σε κίνηση λόγω της εμπλοκής του στο τροχαίο συμβάν, είναι πιθανό για την μεταφορά σας να χρησιμοποιήσετε taxi. Δικαιούστε, λοιπόν, να ζητήσετε τη δαπάνη για taxi.

Δαπάνες για Νοσήλια συνιστούν οι δαπάνες:

- για ιατρικές επισκέψεις, ακτινογραφίες, ιατρικές εξετάσεις, αμοιβές γνωματεύσεων ιατρών κτλ.

- για αγορά παραφαρμακευτικών προϊόντων (φάρμακα, πατερίτσες, επίδεσμοι, αναπηρικά είδη, τεχνητά μέλη κτλ).

- για έξοδα μεταφοράς στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο κι αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας.

- για φυσικοθεραπείες κτλ.

Δικαιούστε πλήρους αποζημίωσης για τις ως άνω δαπάνες. Για όλα τα παραπάνω έξοδα, θα πρέπει να φροντίσετε να κρατήσετε τις σχετικές αποδείξεις. Αν είστε ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. κι αυτό καταβάλει κάποιο ποσό για την εν λόγω περίθαλψη, τότε το ποσό αυτό αφαιρείται από το αίτημα. Ο ασφαλισμένος κάθε άλλου ασφαλιστικού φορέα δικαιούται να ζητήσει το σύνολο των νοσηλίων, ασχέτως αν ο φορέας του κατέβαλε κάποιο ποσό.

Μπορείτε επίσης να διεκδικήσετε δαπάνες για νοσηλεία που θα χρειαστείτε στο μέλλον, όπως χειρουργικές επεμβάσεις, για τη χρήση αποκλειστικών νοσοκόμων ακόμη και οικιακών βοηθών σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αυτοεξυπηρετηθείτε.
Στην περίπτωση που κατά το τροχαίο συμβάν καταστράφηκαν πράγματα που μεταφέρατε με το όχημά σας (laptop, βιντεοκάμερα, φωτογραφική μηχανή κτλ) μπορείτε να αξιώσετε να αποζημιωθείτε σύμφωνα με την εμπορική αξία που είχαν αυτά κατά τη στιγμή του τροχαίου.